ความเห็น 21712

ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้

จุรีรัตน์ ชุมพร
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ ค่ะ บล็อกของจังหวัดชุมพร ในชุมชน chumphom-km-station ในระยะแรกที่มีการเปิดบล็อก ดิฉัน เป็นผู้สมัครให้กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 1 ชุด ต่อหลายบล็อก หากจะต้องเปลี่ยนให้ส่วนราชการเป็นเจ้าของบล็อก การแก้ไขข้อมูลจะส่งผลต่อบล็อกอื่น ๆ หรือไม่ แก้ไขได้อย่างไรบ้าง เพราะในบล็อกมีการบันทึกข้อมูลแล้ว