ความเห็น 215906

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศอ.1

boonnueang เมื่อ L6diN 06 เม.ย. 2550 @ 22:22 (215160)
IP: xxx.146.63.189
เขียนเมื่อ 

- นโยบายที่ทำด้วยใจ

- นโยบายที่สนับสนุนด้วยผู้บริหาร

- ความมั่นใจ

- การเสียสละ

- การเรียนรู้จากประสบการรณ์ตรง