ความเห็น 215535

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 

ดร.ธวัชชัยค่ะ

  • ขอบคุณที่กล้าต่อสู้และชี้แจงในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับคนไทยอย่างเปิดเผยค่ะ