ความเห็น 2150885

การทำงานด้วยวิธีคิดเชิงเดี่ยว ท่ามกลางปัญหาที่ซับซ้อน

IP: xxx.131.220.50
เขียนเมื่อ 

ข้อมูล การรู้ทันสถานการณ์ก็สำคัญค่ะ

บางที การพูดคุยในเวทีชาวบ้านนั้น ก็คิดกันภายใต้ข้อมูลชุดหนึ่ง (โดยเฉพาะประสบการณ์ที่มีอยู่) บางครั้ง สถานการณ์เปลี่ยนไปมากแล้ว ข้อมูล ข้อสมมติยังเก่าอยู่ จึงเป็นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลข้อสมมติที่ไม่เป็นจริง บทสรุปที่ได้ก็อาจจะผิด

หวังว่าน้องต้องจะมีทีมงานที่ช่วยๆกันทำ และช่วยกันติดตามสถานการณ์ที่เป็นบริบทแวดล้อมด้วย ก็เหนื่อยอยู่นะคะ

...เป็นกำลังใจให้ค่ะ