ความเห็น 2149462

การทำงานด้วยวิธีคิดเชิงเดี่ยว ท่ามกลางปัญหาที่ซับซ้อน

เขียนเมื่อ 

ความจริง พูดประมาณนี้กับพวกเธอมานานแล้ว

เธอมีแนวคิดที่ขัดต่อธรรมชาติ ในขณะที่พวกเธอกำลังทำเรื่องสัญชาติอย่างเข้มแข็งมาก ก็บอกให้เธอทำเรื่องสิทธิ ถ้าเธอจำเรื่องบาปบริสุทธิ์ได้นะ

เพียงแต่เธอสองคน มัน over confident

โลกนะมีธรรมชาติที่ซับซ้อน เราจึงต้องเข้าใจธรรมชาติให้ได้ และเรียนรู้ที่จะมีระบบระเบียบแห่งชีวิตท่ามกลางความซับซ้อนและยุ่งยากของเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรา

สัจจธรรมไม่มีอย่างเดียว