ความเห็น 2146652

เรื่องเล่าเร้าพลัง ในเวทีถอดบทเรียน "การผลิตมังคุดคุณภาพและได้มาตรฐาน" ตอน 1

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณชาญวิทย์

ขอบคุณค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 4)

หากมีเวลาจะไปช่วยนะค่ะ