พัชร์ธนนันท์


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
Username
phattananant
สมาชิกเลขที่
105768
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

* ประวัติการรับราชการ

  - เริ่มรับราชการ 2 พฤศจิกายน 2530

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  - โอนมารับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     สำนักงานจังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช สตูล เพชรบุรี กระบี่

* ปัจจุบัน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

               กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

               สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (รอบที่ 3)

งานที่รับผิดชอบ

               * การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน

               * แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล

               * การจัดการความรู้

               * การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

               * ระบบฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด

* ประวัติการศึกษา

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

                  รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต

   ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

*ประวัติการศึกษาดูงาน

   ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

               ประเทศออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค

               และสาธารณรัฐเช็ค

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

               ประเทศออสเตรเลีย

               ลาว

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี