ความเห็น 21429

Self AAR 7

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม จริงๆ ค่ะ ที่ขอบคุณนั้น ก็เพราะท่านได้ทำให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปอีก

สำหรับคนเป็นวิทยากรหรือเป็นครู สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในการทำหน้าที่ถ่ายทอดหรือสอน ก็คือ มีผู้เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง แม้เพียง 1 ในร้อย ก็ถือว่าเกินคุ้ม