ความเห็น 21428

เขตห้ามตาย

อ.เก่ง
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ รู้สึกอย่างหนึ่งว่าตัวชี้วัดที่ยากต่อการควบคุมแล้วนำมากำหนดเพื่อกดดันตัวเองนี่ น่าเห็นใจผู้ปฏิบัติจริงๆ แต่ก็เข้าในในมุมของผู้ที่ต้องการเห็น Outcome ที่มันชัดเจน