ความเห็น 21373

การจัดการความรู้ ในการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

คุณ naigod คะ   ดิฉันได้แนบ File vedeo clip ไปยัง E-mail ที่ระบุไว้ เรียบร้อยแล้วนะค่ะ  หากยังมีข้อขัดข้องประการใด สอบถามมาได้ทุกเมื่อค่ะ  ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความสนใจ

อาจารย์วัลลภ คะ  ดิฉันจะพยายามอย่างสุดความสามารถค่ะ  เพราะดิฉันค้นพบแล้วว่า กำลังใจเป็นสิ่งทรงพลังเหลือหลาย  ทำให้ดิฉันสามารถทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้หลายอย่างแล้ว