ความเห็น 21328

การจัดการความรู้ ในการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.75
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับเรื่องที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ ถ้าทำเป็นชุดบทความ (series) ได้น่าจะมีประโยชน์ในการศึกษาต่อเนื่องมากครับ...