ความเห็น 2124027

ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้..ก็มีแต่เสีย

เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำบรรยยาย .