ความเห็น 21204

ธรรมะสหกรณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ (ตอนจบ)

naigod
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ คุณหทัย/จิรา เหมทานนท์/กาญจนภักดิ์ ที่ให้ความกรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน