ความเห็น 2116849

การล้างพิษในตับและถุงน้ำดี-โครงการฟื้นฟูสุขภาพของศีรษะอโศก (3-57)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอ.ธรรมทิพย์

ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ

จากการเข้าไปสัมผัสชาวอโศก โดยเฉพาะที่ศีรษะอโศกนี้ ทำให้เห็นจริงค่ะ

ชาวอโศกสร้างชุมชน สังฆะ เพื่อการพึ่งตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และยังได้เผื่อแผ่ความรู้ สาระ และสิ่งดี ๆ สู่สังคมด้วย

ครูขวัญดิน สิงห์คำ เป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คนไม่มีรากได้รู้จักและศึกษารวมทั้งได้มีโอกาสเขียนผลงานของเธอในหนังสือของสำนักงาน ฯ ค่ะ

และเพิ่มเติมก็คือ เธอเป็น "ครู" ในระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเท่าที่ครูในระบบจะพึงได้รับการยกย่อง เธอเกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นครูที่มีฐานะดี เป็นที่นับหน้าถือตาในอำเภอที่อยู่ แต่เลือกที่จะละวาง "โลก" เข้าสู่ร่มธรรมของ "อโศก" ทำงานบนเส้นทางธรรม เพื่อสังคมและโลกค่ะ

คนไม่มีรากชื่นชมเธอหมดใจเลยค่ะ

(^___^)