ความเห็น 2116021

การล้างพิษในตับและถุงน้ำดี-โครงการฟื้นฟูสุขภาพของศีรษะอโศก (3-57)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีรากP
  • เป็นโครงการที่น่าสนใจมากที่เดียวค่ะ
  • ชาวอโศกมีชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกด้าน
    โดยเฉพาะครูขวัญดินที่พลิกผันชีิวิตจากครูภาษาไทยมาทำการเกษตร
    จนประสบความสำเร็จ
  • เคยดูวีดีโอเห็นความสมบูรณ์ของพืชผักทางโน้นรู้สึกทึ่งและชื่นชมไม่น้อย
  • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ