ความเห็น


สวัสดีป๋าจ้อนหลวงและคุฯโจ้บแล...

ก๋ารใส่บาตรวันเป็งปุ๊ดเพราะว่า  พระอุปคุตเถระเจ้าได้เสด็จขึ้นมาบิณฑบาตรในยามเริ่มต้นของวันเป็งปุ๊ด  อย่างเช่น  วันที่ 25 สิงหาคม  2553  เป๋นวันเป๋งปุ๊ด  ชาวบ้านจะเริ่มเตรียมข้าวปล๋าอาหารในตอนค่ำวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2553ไว้ก่อน  รอจ๋นกว่าเลยเที่ยงคืนเข้าวันที่  25  สิงหาคม  2553 ราวเวลา  0.09  นาทีวันพุธที่  25  สิงหาคม  2553  ถือว่าเป๋นวันใหม่คือเริ่มวันเป็งปุ๊ดแล้ว  พระสงฆ์จะเริ่มออกมาบิณฑบาตรถือว่าเป๋นก๋ารใส่บาตรพระอุปคุต  ต๋ามเดิมที่พระอุปคุตเถระเจ้าที่ยังมีชีพอยู่   หากวันเป็งปุ๊ดเมื่อใดก็แปลงร่างเป๋นเณรหน้อยมาบิณฑบาตร 

   ผู้คนใดพบเห็นก็จะใส่บาตรและจะได้โชคลาภนานาประการ  ซึ่งหายากมากเพราะเวลาวันเป็งปุ๊ดแต่ละปี๋  มันมีหน้อย ปี๋หนึ่งอาจมีเพียงวันเดียว  หรืออย่างมากสองวัเท่านั้นครับ

   ปี๋นี้วัดพระนอนขอนม่วงจะทำพิธีใส่บาตรพระอุปคุตอย่างยิ่งใหญ่ที่ท่าพระอุปคุตบันดาลโชค  บ้านป่ารวก   ม.6  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่  เหนือหัวสะพานถนนหน้าศาลากลางเชียงใหม่  หรือเหนือหมู่บ้านเคหะบ้านท่อ(ป่าตัน)  เชิญไปแอ่วและร่วมใส่บาตรได้ครับ  เริ่มเวลา  19.00  น.วันที่  24 สิงหาคม  2553 เตรียมงาน  พอเลยเวลา 24.00 น.(เข้าวันที่เป็งปุ๊ดที่ 25 สิงหาฯ.) ก็ใส่บาตรพระอุปคุตครับ

ขอแจ้งข่าวบุญเป็นปุ๊ดครับ....

ด้วยความปรารถนาดีจากลุงหนาน...พรหมมา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี