ความเห็น


เรียนท่านอาจารย์ท่ีเคารพอย่างสูง ดิฉันทำผลงานวิชาการ โดยใช้ กระบวนการจัดกิจกรรเรียนรู้มแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้ปรับปรุง

ข้อความ ข้อหนึ่ง ว่า " แผนการสอนควรเขียนให้ครบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ " การเขียนแผนการสอน ถ้าเรายึดกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้แล้ว ต้องระบุกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกหรือไม่อย่างไร ขอความกรุณาอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยนะคะ ขอบพระคุณมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี