ความเห็น 2088499

ข้าวต้มมัด : โจทย์การเรียนรู้ของคนต่างวัยในงานบุญหอพักของชาว "มมส"

เขียนเมื่อ 

สิ่งที่อาจารย์และนิสิตช่วยกันทำเป็นสิ่งที่ดีมากๆ  ชื่นชมๆๆค่ะ

ที่โรงพยาบาลคุณท้องฟ้า ส่วนมากเราก็แบ่งปันธรรมะด้วยวิธีการต่างๆค่ะ  หมอแอมไปเรียนต่อเฉพาะทาง เราก็ให้ธรรมะนำทางไปค่ะ