ความเห็น 208245

กินเนื้อมาก เสี่ยงอะไร

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณพุฒชงและท่านผู้อ่านทุกท่าน

 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่บริจาคเลือดมามากถึง 14 ครั้ง... สาธุ สาธุ สาธุ
 • ขอเชียร์ให้บริจาคต่อไปเป็นประจำจนถึงอายุ 55-60 ปีครับ

ไขกระดูก...

 • คำถามนี้ตอบทางอีเมล์ไม่ได้ครับ...
 • เพราะคุณพุฒชงไม่ได้ให้ที่อยู่ (e-mail address) มา
 • อีกอย่างหนึ่ง... การตอบทางบล็อกมีดีที่คนอื่นจะได้อ่านด้วย

บริจาค...

 • การบริจาคไขกระดูกปัจจุบันต้องไปลงทะเบียนที่สภากาชาดไทย ข้างโรงพยาบาลจุฬาฯ กรุงเทพฯ
 • คุณสมบัติสำคัญคือ ต้องบริจาคเลือดมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจจริงๆ ว่า ไม่มีโรคติดต่อ เช่น เอดส์ ฯลฯ และเส้นเลือดเส้นกลางท้องแขนแข็งแรง

ฝึกเส้นเลือด...

 • ฝึกให้เส้นเลือดแข็งแรงได้ด้วยการซื้อที่บีบมือ (hand grips) มาบีบ 2 นาที พัก 1 นาที ทำ 4 ยก รวมเป็นชุดละ 12 นาที วันเว้นวัน...
 • เวลาฝึกบีบมือ... อย่ากลั้นหายใจ และควรเดินแกว่งแขนไปมา เพื่อให้ได้ประโยชน์เพิ่มเติมคือ ป้องกันความดันเลือดสูง และทำให้แข็งแรงขึ้นมาก

การบริจาคไขกระดูก...

 • ต้องรอคิวครับ ถ้ามีคนต้องการ และระบบภูมิต้านทานตรง หรือใกล้เคียงกันมากหน่อย จึงจะนัดกันไปบริจาคได้

เรียนเสนอ...

 • เรียนเสนอให้บริจาคอวัยวะ เช่น ดวงตา ฯลฯ โดยเขียนจดหมายไปขอแบบฟอร์มที่ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ...
 • กรอกแบบฟอร์ม บอกญาติสนิท มิตรสหาย และพกใบบริจาคติดตัวตลอดเวลา

ขอแสดงความยินดี...

 • ขอแสดงความยินดี... สาธุ สาธุ สาธุในความเป็นคนทำดีของท่านมา ณ ที่นี้
 • ถ้านับถือพระพุทธศาสนา... เรียนเสนอให้ถวายบุญจากการทำความดีเป็นพุทธบูชา นำบุญนี้ไปบูชาพระเจดีย์ พระธาตุ หรือพระพุทธรูปทุกวัน เวลาสวดมนต์ก็ควรถวายบุญนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาเช่นกัน

ทำดี...

 • การทำความดีเป็นปฏิบัติบูชามีอานิสงส์มากกว่าอามิสบูชา (บูชาด้วยวัตถุสิ่งของ)
 • สาธุ สาธุ สาธุ...