ความเห็น 2077546

ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้..ก็มีแต่เสีย

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว...ทำให้เรามีสติมากขึ้นครับ