ความเห็น


อาจารย์แจ๋ว ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รับรู้สิ่งใหม่นำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  นิยมการเรียนรู้ตลอดเวลา  แสวงทางเทคโนโลยีที่สอดรับกับระบบงานประสานความคิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายขยายสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อองค์รวมที่ยั่งยืน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี