ความเห็น 2071286

ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร สุดสุด ของ KM เติมเต็ม QA

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.บุษยมาศ เรามักคิด ว่า KM คือ ส่วนเกิน จริงแล้ว คือ  เครื่องมือ ของ มาตรฐานอุดมศึกษา อะ