ความเห็น 2070914

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

มุกนี้คิดสด ๆ เมื่อกี้เลยน่ะค่ะ

ขำหน่อยน่ะค่ะ ตลกหน่อยเถอะค่ะ

ยิ้ม ๆ หน่อยน่ะค่ะ จะได้นอนฝันดี