ความเห็น 20680

Beeman in action by JJ

JJ
IP: xxx.90.247.246
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ BeeMan และ ท่าน อาจารย์หนึ่ง

 อย่างนี้แหละครับ ต่อยอดในทางดี ถือเป็นกรณีตัวอย่าง เชื่อมสัมพันธไมตรี ชาว Blog_UKM