ความเห็น 206594

บล็อกเกอร์ในดวงใจ : หลักคิด + ตัวอย่าง

เขียนเมื่อ 

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจากอาจารย์เลือกเป็นตัวอย่างในห้าคุณสมบัติดีเด่นครับ

ความจริงการตอบนั้นก็สัมพันธ์กับการ feedback ไม่น้อย การ feedback ทีตั้งใจ มีแรงกระตุ้น ก็จะดึงดูดอะไรๆออกมาได้เยอะ ต่อยอดได้เรื่อยๆ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์และคนอื่นๆที่ feedback หรือ responses เข้ามาเหมือนกันครับ