ความเห็น 205923

ภาวะใกล้เบาหวาน ทำอย่างไรดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณ TTT และท่านผู้อ่านทุกท่าน

  • เวลามีวิกฤตการณ์อะไรเข้ามาในชีวิต... เราคงต้องตั้งหลัก "ทำใจ" หรือ "ตั้งสติ" ให้ได้ก่อน
  • ขอให้พวกเราทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพดี และมีโอกาสทำอะไรดีๆ ไปนานๆ ครับ

ขอขอบคุณ...