ความเห็น 2050070

เรียนรู้การสร้างบล็อก

เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้ต้องเริ่มจากการไม่รู้ ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ให้มากๆ เข้าไว้ นะคะคุณครูสมศักดิ์