นางสาว กาญจนา จันทะพันธ์

ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดสีชมพู
Usernamekan_surat
สมาชิกเลขที่117086
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- 2547 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (คบ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ฉะเชิงเทรา)

- 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (บธ.บ) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-9 พฤศจิกายน 2552 ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสีชมพู สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

- ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท(ศศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์ดอนทอง (พบกลุ่มหนองจอก)