ความเห็น 20380

PERSONALITY PLUS

ลูกเจี๊ยบ
IP: xxx.152.5.11
เขียนเมื่อ 

hyppocrates ได้กำหนดกลุ่มบุคลิกและพื้นฐานทางอารมณ์ของคน ไว้เมื่อ 2400 ปีมาแล้ว  ว่ามี 4 ประเภท