ความเห็น 20360

ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 2

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • มาตรา 24(5) ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
  • มาตรา 30 ครูควรทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  • ทำอย่างไรจะส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้  น่าสนใจนะครับ