ความเห็น 202169

เที่ยวเขาสมอแคลง (ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย)

ศิษย์เจ้าพ่อเห้งเจีย
IP: xxx.188.45.233
เขียนเมื่อ 
ชื่อโรงแจว่านายนี่ม่ายได้หมายความว่าเปงคำนำหน้าชื่อน่ะคับ แต่แปลว่าดอกบัวแต้จิ๋วอ่านว่าไน้เพราะโรงแจนี่นับถือศาสนาพุทธ ดอกบัวกับโรงแจจึงเปงของคู่กันคับ