ความเห็น 201548

คิดให้ดัง และวาดให้เป็นรูป

เขียนเมื่อ 

   

   ถ้าเป็นงานช่าง ก็คงจะบอกว่า การออกแบบคือความคิดที่จับต้องมองเห็นได้ ใช่ไหมครับ