ความเห็น 2014692

“ความดี” คืออะไร

love thailand
IP: xxx.121.201.201
เขียนเมื่อ 

ทำวันนี้ให้ดี

เพื่ออณาคตที่สดใส

กลับมาเป็น ไทย เหมือนเดิม

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.รักประเทศไทย