ความเห็น 2011671

๕๗๔.ตั้งแต่เกิดเหตุ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนานเกียรติ

ส่งการบ้านแนบไฟล์ไปแล้วเน่อ  ไม่ทราบครูแมวได้เห็ดเผาะมาจากไหน  ถุงใหญ่ ๆ อยู่หลังรถ