ความเห็น 2009119

การจัดการอัคคีภัยในโรงพยาบาล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครู กระแต

สร้างองค์กรให้น่าอยู่

เชิดชูเพื่อนร่วมงานให้น่ารัก

รู้จักและเข้าใจคนไข้

ลดยาที่จ่ายได้กว่าครึ่ง

เพราะมีคนป่วยใจนอนไม่หลับ กับความเครียด ต้องรักษาบำบัดด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องใช้ยา คนรากหญ้าหน้างานยังคิดได้ครับ