ความเห็น 2009051

การจัดการอัคคีภัยในโรงพยาบาล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเกลอรองน้องนกบุษรา

กิจกรรมนี้ มีทุก ทุกโรงพยาบาล

แต่ค้นพบว่าเจ้าหน้าไม่คอ่ยสนใจ

จึงปรับรูบแบบการฟื้นฟูทบทวนใหม่

ใช้เทคนิคบ้านๆครับ