ความเห็น 200667

ความเป็นไปได้ในการจัดการความรู้ของผู้ป่วย

เขียนเมื่อ 

ผมขอเสนอเทคนิค 2  อย่าง เพื่อช่วยให้ KM เป็นจริง โดยที่ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ ไม่รู้ ดังนี้ครับ

 1. การบันทึกขุมความรู้ แบบ Knowledge Warehouse สามารถใช้ IT ทำเป็น Expert System หรือ Case-based Reasoning ได้ครับ

 

2. การหาแก่นความรู้ หรือ Knowledge Discovery ผมแนะนำให้ใช้ Artificial Neural Networks เพื่อช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค หรือปัจจัยที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด จาก Knowledge Discovery ได้  เป็นกฎที่น่าจะนำไปเผยแพร่ต่อไป หรือที่เรียกว่า Best Practise ได้ครับ

http://www.jojohosting.com