ความเห็น 2000097

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ สร้างสุข

เขียนเมื่อ 

ที่ รพ มี sport dance ตอนกลางวันค่ะ

 

เต้นโชว์งานพยาบาลสากลค่ะ