ความเห็น 199982

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

เขียนเมื่อ 
     นั่นนะซิ..เรื่องดีดีกลับมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรก  จากที่ผมเป็นผู้ก่อประเด็นขึ้นเอง  ขอบคุณท่านที่หันกลับมาสู่เรื่อง ที่สุดของชีวิต ของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet) 
     เรื่องนี้น่าจะเป็นข้อคิดให้เรามั่นใจว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถปฎิบัติได้ ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดก็ตาม 
      การสร้างความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักเป็นเรื่องสำคัญครับ...