ความเห็น 19950

วัฒนธรรมความปลอดภัย (ของผู้ป่วย)

ลูกแมว
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
คงต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ คือตัวเราก่อน กล้าที่จะยอมรับและเปลี่ยนแปลง เมื่อคนพร้อมจะเปลี่ยนระบบจะคล้อยตาม หรือในทางกลับกันเมื่อระบบเปลี่ยนถ้าคนพร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างย่อมไม่เกิดความขัดแย้ง