ความเห็น 1994198

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

IP: xxx.7.145.207
เขียนเมื่อ 

ท่านปลัดว่างเมือ่ไร กรุณาลงการประชุมมติ ก.เดือน เม.ย.ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ