ความเห็น 1990663

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

Akaraphol
IP: xxx.91.249.103
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

สำหรับเรื่องของ leadership competency นี้ อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ แตกต่างจาก core c]t functional สักนิดนะครับ เพราะการวัดสมรรถนะความสามารถเรื่องการบริหารจัดการนั้น มุ่งเน้นไปในเรื่องที่จะพิจารณา 2 เรื่องหลักๆ คือ 1. วัดทักษะทางการบริหารจัดการ ของผู้บริหารที่ดำลงอยู่ในตำแน่ง ณ ขณะปัจจุบัน และ 2. เพื่อค้นหา potential ของบุคลากรที่จะสามารถขึ้นมาเป็นผูบริหารในอนาคต

บางองค์กรก็อาจจะไม่มีการสร้าง leadership competency ถ้าตัว core นั้นคลอบคลุม ทักษะการบริหารจัดการไปแล้ว