ความเห็น 1988386

น้องใหม่เข้าใจระบบ อบอุ่นด้วย..พี่เลี้ยง

แสง
IP: xxx.121.238.211
เขียนเมื่อ 

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ท่านเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในการเป็นน้องใหม่

และีพี่เลี้ยง รพ.ได้ส่งดิฉันไปเข้าอบรมก้บ ท่านอาจารย์อุไรวรรณ มาแล้วค่ะ

ท่านเก่งมาก สอนเข้าใจง่าย ชัดเจนในการมองภาพรวมของระบบพี่เลี้ยง

และตัวอย่างต่าง ๆ ที่นำเสนอ ตรงกับปัญหาของแต่ละองค์กรที่ได้เข้า

อบรมมาก มีวิธีและรูปแบบการสอนที่สนุก น่าติดตาม ทำให้การอบรม

ได้รับทั้งความรู้ ฝึกทักษะที่สำคัญและสนุกกับการอบรมมากค่ะ แต่

เสียดาย อาจารย์ท่านมีคิวยาว ดิฉัน ได้ขอนามบัตรของอาจารย์มา

และได้โทร.เชิญท่านมาบรรยายให้ รพ. แต่ต้องจองคิวท่านไว้ล่วงหน้า

4 เดือนค่ะ ซึ่งทีมอบรม ยินดีรอ เพราะ อยากให้การอบรมเกิดประโยชน์

จริง ๆ ดิฉันได้คุยรายละเอียดหลักสูตร ท่านอาจารย์ปรับให้เหมาะสมกับ

รพ.ด้วยค่ะ ท่านน่ารัก เป็นกันเอง และให้เกียรติมากค่ะ