ความเห็น


ชื่ออนุสรณ์ ถนอมบุญ 52741216

โรงเรียนที่ดีมีลักษณะ

1.อยู่ในทำเลซึ่งเป็นย่านชุมชน ไม่ควรไกลเกินไป

2.ไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งอบายมุขต่างๆเช่นสถานเริงรมต่างๆ สถานอาบอบนวด เป็นต้น

3.ไม่ควรอยู่ใกล้สิ่งโสโครกและกองขยะ

4.ไม่ควรอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม

โรงเรียนที่ไม่ดีมีลักษณะ

1.ไม่มีผู้นำมืออาชีพ

2.ไม่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

3.ไม่เน้นการสอนการเรียนรู้

4.ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี