ความเห็น 1986230

107 ปีแห่งรัก หมะเมียะ - เจ้าศุขเกษม

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ เก

ผมสนใจและชอบเรื่องของ หมะเมียะ มากๆ เป็นการให้ความสำคัญและเพิ่มคุณค่าในเรื่องของความรัก ซึ่งคนในปัจจุบันมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มี เรื่องนี้สอนใจคนได้มาก หลายมิติ ปัญหาความแตกต่างทางสังคมและชนชั้น ความซื่อสัตย์ต่อความรัก มนุษย์นั้นหากรักคนอื่นมากกว่าตนเอง สังคมก็คงจะมีแต่สันติสุข แต่สังคมปัจจุบัน คนส่วนมาก รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่น ถ้ารู้จักที่จะให้ ถ้ารู้จักที่จะรัก ถ้ารู้ที่จะเสียสละ ก็จะได้รับความรักที่แท้จริง

ด้วยความปรารถนาดีจาก นายรักษ์ ปริกทอง ชมรมคลังปัญญา สวัสดีครับท่านอาจารย์