ความเห็น


โรงเรียนดี : โรงเรียนที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษามีบุคลากรที่ดี

การเรียนการสอนและมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน ผู้บริหาร ครู นักเรียน

รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน คือทุกอย่างมีความพร้อม

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพทางการศึกษาการเรียนการสอน ครู อาจารย์

ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

ไม่มีการประเมินผลการเรียนและไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้ดีขึ้น ทำให้ขาดคุณภาพทางการศึกษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี