ความเห็น 197989

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ เป็นข้อความที่สำคัญอย่างมากต่ออนาคตของ GotoKnow ค่ะ