ความเห็น 197974

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

เขียนเมื่อ 
  • บุญเหลือมาให้กำลังใจอาจารย์ครับผม
  • ดูว่าจะมีการ block ที่ผมด้วยหรือไม่ครับ