ความเห็น


 

โรงเรียนดี : โรงเรียนที่มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

               ครูเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนและมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

               เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย

 

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนที่ครู อาจารย์ ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

                   ไม่มีการประเมินผลการเรียนและไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน

                   ให้ดีขึ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี