ความเห็น 19789

ชุมชนนักปฎิบัติ

บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ชุมชน Best Practices   สมาชิกกลุ่ม เลขานุการคณะ/ศูนย์/สำนักและสถาบัน มข.

ได้รับแจ้งจาก เลขานุกาคณะพยาบาล ซึ่งรับจะเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไป ว่าอยู่ระหว่างการรอให้ท่านหัวหน้าสำนักว่างค่ะ